Den här sidan använder kakor och liknande tekniker i sin drift.

Starta din egen insamling till förmån för Tobiasregistrets långsiktiga arbete!

Varje krona är viktig, var med och gör skillnad ni också! Gåvor som kommer in till Tobiasregistret går oavkortat till att täcka analyskostnader för nya givare.

Se några av våra fantastiska insamlare

Starta din egen insamling till förmån för Tobiasregistrets långsiktiga arbete!

Idag saknar 30% av alla patienter som är i behov av en stamcellstransplantation en passande givare, det räcker inte! Vi ger oss inte förrän alla som är i behov av nya friska stamceller hittar sin perfekta match. Varje krona är viktig, var med och gör skillnad ni också!

Kontakta oss | Tobias Registry Box 6423 113 82 Stockholm | +46 (0) 8 746 80 20 | info@tobiasregistret.se | https://www.tobiasregistret.se/